District Primary Education Officer,


Surat

District Primary Education Office Staff DetailsSr.NoEmployee NameDesignationMobile No
1 Rajendrabhai S Shimpi Sr. Clerck 9265306998
2 Shri J M Kharadi District Primary Education Officer Surat 9909971697
3 Shri B H Bhemavat Dy. DPEO 9825204964
4 Shri Mayurbhai B. Ahir Jr.Clerk 8866531103
5 Smt Rupalben K. Tailor Jr.Clerk 9723526647
6 Shri Prakashbhai K. Baldaniya Jr.Clerk 8866212930
7 Smt Surekhaben S. Padvi Sr.Clerk 8849800962
8 Shri Maheshbhai U. Patel Sr.Clerk 9825794020
9 Shri Hiteshbhai R. Vora District MIS 8866694799
10 Minaben P Parmar Peon 9979629945
12